Obchodní podmínky

Zboží uvedené na Internetových stránkách www.samshop.cz je pouze katalog již vyrobených prací. Bez upřesňujících informací o tvaru, velikosti, provedení a úprav bude dodáno ve vzhledu uvedeném v katalogu. Zboží, u kterého je v katalogu uvedeno, že vyžaduje přiložení změřených rozměrů, je nutné tyto rozměry uvést v objednávce. Po konzultaci je možné vyrobit i zboží, jenž v katalogu ještě není.

Zboží je vyráběno na zakázku. Kupující (dále zákazník) se po konečné dohodě o objednávce s prodávajícím zavazuje k odběru zboží po jeho vyrobení a doručení. Pokud bude zboží nevyzvednuto a vráceno poštou, je možno jej doručit i podruhé za podmínky, že bude cena balíku zaplacena předem na účet s příplatkem 100,- za ušlé poštovné.

Prodávající si vyhrazuje možnost nepřijmout objednávku, pokud nebude výrobně či termínově možná.

Kupující má právo odstoupit od objednávky, jestliže prodávající nedodrží dohodnutý předběžný termín. Pokud dojde u prodávajícího ke zdržení delším než 3 týdny, je prodávající povinen upozornit na tento fakt zákazníka a dohodnout se na novém termínu nebo na zrušení objednávky.

Kupující uvede při objednávce údaje (rozměry, doplňky, ...) doporučené u jednotlivých výrobků, ušetří tak čas nutný k dohodnutí konečné závazné objednávky.

Prodávající se zavazuje zasílat zboží diskrétně zabalené na adresu uvedenou kupujícím a informovat jej o odeslání.

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Reklamační podmínky:

V souladu se zákonem č. § 1837 z roku 2018 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Přeloženo: nejsem e-shop co zboží má kam vrátit když si zákazník smyslí, že nechce co chtěl. Vyrábím z materiálu, co zaplatím prací, kterou odvedu a toto nejde z výrobku zpětně získat.

Objednávku je možno stornovat, jen pokud ještě nebylo vyrobeno, což sdělí prodávající.

Pokud je zboží špatně rozměrově objednáno kupujícím, nejedná se o chybu prodávajícího.

Pokud je zboží vyhotoveno jinak než v koncové závazné objednávce mezi kupujícím a prodávajícím, může zaslat kupující toto zboží zpět prodávajícímu s uvedením důvodu reklamace a volbou opravy nebo vrácení peněz.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.